Универзитетско образование и квалификации:

 • BSci 1983 Фармацевтски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија
 • MSci 1987 Фармацевтски факултет, Белградски Универзитет, Белград, Србија и Црна Гора
 • Специјализација 1988 Конгрола на квалитетот на лековите Белградски Универзитет, Белград, Србија и Црна Гора
 • PhD 1994 Фармацевтски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија
 • Postdoc 1993/94 Хјустон Мерит Клинички истражувачки центар, Колумбија Универзитет, Њујорк, САД

 

Наставна дејност:

 • Фармацевтска хемија
 • Метаболизам и дизајн на лекови
 • Информатика на лекови
 • Клиничка фармацијa

Научна Дејност / Проекти:

 • 1996-1999 Развој и регулација на антигликокоњугантни антитела кај автоимуна болест и помошта во развојот на олигосахариди врз основа на вакцини за заштита од бактериска инфекција, финансиран од Американско-Македонски фондови за наука и технологија
 • 1996-1998 Развој на деривативни соединенија на фенол и испитување на нивната токсична активност врз култура од ткива, финансиран од Министерството за образование и наука, Р. Македонија
 • 1997-1998 Дизајн, синтеза и биолошка проценка на флавоноидни аналози како потенцијални инхибитори на протеин-тирозин киназата p56 lck и алдозната редуктаза, финансиран од Словенечко-Македонскиот програм за меѓу владина научна и технолошка соработка
 • 2000-тековен Биолошка проценка на инхибиторната активност на нови флавоноидни аналози против изолирана протеин-тирозин киназа p56 lck
 • 2004 – 2006 “Молекуларна цитогенетика на цврсти тумори”, финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија во рамките на “COST Action B-19“
 • 2005 – 2006 “Фармакогенетска студија за терапии базирани врз Капецитабин кај пациенти со колоректален канцер” Finansiran od Roche Pharmaceuticals

 

Други Активности:

 • 1998 – 2000 Претседателт, Македонска фармацевтска комора
 • 1998 – тековна Претседател на менаџерскиот комитет, Национален информациски центар за дроги
 • 1994 – тековна Македонско-америчка Алумни асоцијација
 • 2000 – 2004 Претседател, Комитет за соработка со странски универзитети, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”
 • 2002 – 2004 Претседател, Комисија за припрема на листата на позтивни лекови, Министерство за здравство на РМ
 • 2002 – 2005 Национален координатор за соработка со СЗО и Светската банка во фармацевтскиот сектор
 • 2004 – тековна Проректор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р. Македонија
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.