Лични податоци Родена на 9 јули 1992 година

 

Универзитетско образование 2011- Магистер по фармација, Универзитет ‘’ Св. Кирил и Методиј’’, Скопје, Република Македонија
Дипломски труд Влијание на комбинираниот CYP2C19*2 и ABCB1 C3435T генетски полиморфизам врз клиничкиот кардиоваскуларен исход од терапија со клопидогрел кај пациенти со коронарна артериска болест
Орална презентација Influence of ABCB1 Genotype on Clinical Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease patients on Clopidogrel treatment
6th Congress of Pharmacy in Macedonia with international participation
Работно место Алкалоид АД Скопје – Институт за истражување и развој

 

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.