1.GLP

Прв орален GLP-1 агонист за третман на дијабетес тип 2

Европската Комисија за лекови го одобри првиот GLP-1 агонист (glucagon-like peptide рецепторен агонист) semaglutide (Rybelsus®) за орална употреба, за третман на возрасни пациенти со дијабетес тип 2.

Во последните декади, развиени се бројни понови класи на лекови кои се користат за лекување на дијабетес тип 2 кои ефикасно го намалуваат нивото на глукоза, а го минимизираат ризикот од хипогликемија. Двете најперспективни класи до денес се sodium-glucose transport protein 2 инхибитори (SGLT-2i) и glucagon-like peptide-1 (GLP-1) агонисти. GLP-1 аналозите претставуваат не-инсулинска класа на лекови за третман на дијабетес тип 2. Досега, претставници од оваа класа се одобрени во форма на инјекции, а со одобрување на semaglutide во перорална дозажна форма, на пациентите им е овозможена опција за лекување без употреба на инјекции.

Активната супстанца semaglutide во препаратот Rybelsus®, дејствува на ист начин како и инкретин хормон GLP-1, поточно го намалува нивото на глукоза во крвта преку стимулирано лачење на инсулин од панкреас и намалување на секрецијата на глукагон (хормон кој ја зголемува концентрацијата на глукоза во крвта). Semaglutide е веќе одобрен во Европа како Ozempic за субкутана употреба.

 

Краткиот полуживот на хуманиот GLP-1 како резултат на деградација под дејство на ензимот DPP-4 (enzyme dipeptidyl peptidase-4) претставува предизвик за фармацевтска употреба каде е потребно одржување на константно високо и стабилно ниво на концентрација во крв. Реверзибилно врзување со албумин преку користење на метод на дериватизација на масни киселини е еден од методите за заштита на GLP-1 рецепторните агонисти од рана деградација во плазмата, воедно и метод кој е искористен за развој на liraglutide и semaglutide. Предизвик за развој на орален препарат на semaglutide се препишува на хидрофилниот макромолекуларен пептид кој е осетлив на ниско pH и гастрични ензими, како и поради слабата гастроинтестинална абсопција. Употреба на носач salcaprozate sodium (SNAC) во формулацијата на Rybelsus® ја подобрува интестиналната пермеабилност на semaglutide, ја неутрализира киселоста во желудникот и го заштитува semaglutide од ензимска деградација.

Rybelsus®е првиот орален GLP-1 рецепторен агонист чија безбедност и ефикасност биле тестирани во 8 клинички студии, во кои биле вклучени пациенти во различни фази на болеста. Во PIONEER клиничките студии Rybelsus® покажал значајна ефикасност во споредба со плацебо, а и значајна редукција на HbA1c во споредба со sitagliptin, empagliflozin и liraglutide, со намалување на телесната тежина кај испитаниците до 4,3 kg. Најчестите несакани ефекти забележани за време на клиничките студии биле гастроинтестинални несакани ефекти, како што се гадење и дијареа. Хипогликемија може да се појави кога се користи во комбинација со инсулин или сулфонилуреа.

Rybelsus® ќе биде достапен во форма на таблети (3 mg, 7 mg и 14 mg), за подобрување на контрола на гликемија кај пациенти со дијабетес тип 2, во комбинација со други лекови кои го намалуваат нивото на глукоза или како монотерапија кога metformin  неможе да се употребува.

 

REFERENCES

1.First oral GLP-1 treatment for type 2 diabetes, Press release 31/01/2020

https://www.ema.europa.eu/en/news/first-oral-glp-1-treatment-type-2-diabetes

 

  1. 2. EC Has Granted Marketing Authorisation for Rybelsus® (oral semaglutide), published on08/04/2020

https://gmpnews.net/2020/04/ec-has-granted-marketing-authorisation-for-rybelsus-oral-semaglutide/

 

  1. Sam PearsonNoppadol Kietsiriroje, and Ramzi A Ajjan. Oral Semaglutide In The Management Of Type 2 Diabetes: A Report On The Evidence To Date. Published online 2019 Dec 2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6897065/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.