Стручниот тим на Национаниот фармакоинформативен центар активно е вклучен и во научно-истражувачка дејност која е насочена кон евалуација на квалитетот на информации за лекови кои им се достапни на пациентите, рационалното пропишување и употреба на лекови, евалуација на потрошувачката на лекови и постмаркетинки следења на безбедност на лекови и фармакоекономски мислења и анализи.

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.