1

FDA ја одобри комбинацијата на тикагрелор со аспирин во превенција од прв кардиоваскуларен настан кај пациенти со коронарна артериска болест

FDA го одобри тикагрелорот за намалување на ризикот од прв срцев или мозочен удар кај лица со висок ризик, дијагностицирани со коронарна артериска болест, но без историја на големи несакани кардиоваскуларни настани. Тикагрелорот се администрира per os и претставува реверзибилен антагонист на P2Y12 рецепторот, при што директо го спречува активирањето на тромбоцитите. Тикагрелорот во комбинација со аспирин, значително го намалува ризикот од големи несакани кардиоваскуларни настани, вклучувајќи миокарден инфаркт, мозочен удар или смрт предизвикана од кардиоваскуларен настан. Одобрението на оваа терапија за оваа индикација, се базира врз основа на  студијата THEMIS и последователната анализа на податоци THEMIS-PCI, објавени во New England Journal of Medicine и Lancet, соодветно.

THEMIS претставува мултинационална, рандомизирана, двојно-слепа студија од фаза 3, која вклучила повеќе од  19 000 пациенти од 42 држави од Европа, Азија, Африка, Северна и Јужна Америка кои биле дијагностицирани со коронарна артериска болест и дијабетес тип 2, без историја на претходен срцев или мозочен удар.  Учесниците, по случаен избор, примиле комбинација од 60mg тикагрелор со аспирин двапати дневно или само аспирин, со цел да се евалуира безбедноста и ефикасноста на терапијата. Резултатите од студијата обезбедиле значителна поддршка за комбинацијата од тикагрелор со аспирин ; имено студијата покажала релативно намалување на ризикот од срцев или мозочен удар или кардиоваскуларна смртност за 10% (апсолутно намалување на ризик; 0.8%, 7.7% наспроти 8,5%) кај групата третирана со тикагрелор во комбинација со аспирин, во однос на групата третирана само со аспирин. Најчести несакани ефекти (>5%) биле крварење и диспнеа, се вели во студијата.

Одобрување на комбинацијата на тикагрелор 60mg со аспирин е важна вест за пациентите со корорнарна артериска болест, кои  имаат нова опција за терапија со цел намалување на ризикот од срцев или мозочен удар. Оваа нова индикација е дополнителен доказ за позитивниот ефект на оваа комбинација во менаџментот на болеста кај пациенти со корорнарна артериска болест со висок ризик за кардиоваскуларни настани.

REFERENCES:

  1. BRILINTA approved in the US to reduce the risk of a first heart-attack or stroke in high-risk patients with coronary artery disease. News Release. AstraZeneca; June 1, 2020.
  2. Steg PG, Bhatt DL, Simon T, et al. Ticagrelor in Patients with Stable Coronary Disease and Diabetes. New England Journal of Medicine. 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.