Nfic

COVID-19 протоколи за фармацевти

1. Начин на трансмисија и инкубационен период

2.Интервенции на фармацевтите во аптека од отворен тип и советување на пациентите

3.Процеси во аптеката и придружни објекти на аптеката

4. Процедури во јавните аптеки

5.План за непредвидени ситуации во аптека

6.Изолација и упатување на пациентот

7.Чистење и дезинфекција

8.Водич за третман и потребни лекови

9.Употреба на заштитни маски

10.Известување за сите пациенти и посетители на аптека

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.