Комбинацијата на адезолизумаб и бевацизумаб е ефикасна во третманот на метастазиран неоперативен хепатоцелуларен карцином

Комбинацијата на адезолизумаб и бевацизумаб е ефикасна во третманот на метастазиран неоперативен хепатоцелуларен карцином

Од одобрувањето на киназа инхибиторот сорафениб во 2007 година за третман на пациенти со напреден хепатоцелуларен карцином, не е забележан напредок во развојот на терапија од прва линија која би ја зголемила стапката на преживување кај овие пациенти. Сепак, во…

Повеќе
Посебна претпазливост при употреба на кортикостероиди кај пациенти инфицирани од коронавирус

Посебна претпазливост при употреба на кортикостероиди кај пациенти инфицирани од коронавирус

Употребата на кортикостероиди кај инфекции предизвикани од коронавируси е поврзана со зголемен ризик од смрт и несакани ефекти како што се бактериски коинфекции и хипокалемија, покажало истражувањето објавено во Journal of infection (16 април 2020 година). Тимот на научници направил…

Повеќе
Лопинавир/ритонавир, хидроксихлорокин, ремдесивир, интерферон бета… Кои други лекови се испитуваат како потенцијален успешен третман кај пациенти со COVID-19?

Лопинавир/ритонавир, хидроксихлорокин, ремдесивир, интерферон бета… Кои други лекови се испитуваат како потенцијален успешен третман кај пациенти со COVID-19?

Нафамостат и камостат   Нафамостат и камостат претставуваат инхибитори на серин протеазите и се одобрени во Јапонија за третман на панкреатитис. Во изминатите години, било утврдено дека камостатот in vitro го блокира навлегувањето на SARS-CoV во клетката, делувајќи како антагонист…

Повеќе
COVID-19 преглед на клинички студии за фармаколошка терапијa

COVID-19 преглед на клинички студии за фармаколошка терапијa

Во тек се неколку големи клинички студии во кои преку рационално групирање на пациентите и координирани стандарди се собираат робустни научни податоци за соодветна фармаколошка терапија на COVID-19. Во следниве клинички студии се испитува потенцијалната ефикасност на група на лекови…

Повеќе
Нова тројна антивирусна терапија со ветувачки резултати за третман на COVID-19

Нова тројна антивирусна терапија со ветувачки резултати за третман на COVID-19

Комбинирана терапија со interferon beta-1b и антивирусни лекови lopinavir/ritonavir  и ribavirin,  во период од 2 недели покажала ветувачки резултати во однос на  безбедност и ефикасност во споредба со употреба само на lopinavir/ritonavir кај пациенти со средно до тешко заболување од…

Повеќе
Хидроксихлорокинот не е ефикасен во клиничкиот третман кај пациенти со лесна и умерена форма на COVID-19

Хидроксихлорокинот не е ефикасен во клиничкиот третман кај пациенти со лесна и умерена форма на COVID-19

Според новата студија од Франција, објавена во BMJ, антиинфламаторниот лек хидроксихлорокин не го намалува значително ризикот од прием на интензивна нега или смрт кај пациенти хоспитализирани со пневмонија предизвикана од COVID-19. Друга рандомизирана клиничка студија од Кина објавена во истото…

Повеќе
Третман, дијагностика и профилакса на тромбоемболични настани кај пациенти болни од COVID-19

Третман, дијагностика и профилакса на тромбоемболични настани кај пациенти болни од COVID-19

Иако КОВИД-19 првенствено се смета за белодробно заболување, клиничарите стануваат се повеќе загрижени заради зачестените известувања од болниците поврзани со тромбоемболичните настани, презентирани кај определени пациенти инфицирани од SARS-CoV-2. Како дополнување на акутниот респираторен дистрес синдром (ARDS) и неговите ефекти…

Повеќе
Одобренa прва насочена терапија за третман на агресивен карцином на бели дробови

Одобренa прва насочена терапија за третман на агресивен карцином на бели дробови

Американската агенција за лекови и храна (FDA) ја одобри употребата на Tabrecta (capmatinib) за третман на возрасни пациенти со напреден не-ситноклеточен белодробен карцином. Tabrecta (capmatinib) е првиот лек одобрен од страна на FDA за третман на не-ситноклеточен белодробен карцином со…

Повеќе
Употребата на инхибитори на натриум-глукоза котранспортерот 2 при третман на дијабетес тип 2 е асоцирана со намален ризик од сериозни ренални настани

Употребата на инхибитори на натриум-глукоза котранспортерот 2 при третман на дијабетес тип 2 е асоцирана со намален ризик од сериозни ренални настани

Употребата на инхибитори на натриум-глукоза котранспортерот 2 (ензим кој е вклучен во реапсорпцијата на 80-90% од глукозата филтрирана низ гломерулите, а е експресиран во почетните делови од проксималните ренални тубули) за третман на дијабетес тип 2 (ДТ2) може да помогне…

Повеќе
Водич за соодветно упатување на пациентите сомнителни на COVID-19 од аптеките до здравствените установи

Водич за соодветно упатување на пациентите сомнителни на COVID-19 од аптеките до здравствените установи

Како и секој здравствен професионалец така и фармацевтите имаат значајна улога и одговорност во идентификација и спречување на ширење на појавата на COVID-19. Aптеките во заедниците преку фармацевтската грижа може да придонесат да се избегне или минимизира ширењето на заразата…

Повеќе
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.