Пациентите може да чувствуваат симптоми на инфекција со COVID-19 и по закрепнувањето

Пациентите може да чувствуваат симптоми на инфекција со COVID-19 и по закрепнувањето

Новите докази покажуваат дека симптомите на COVID-19 можат да продолжат дури и по закрепнувањето. Пандемијата на корона вирусот 2019 (COVID-19) континуирано презентира нови научни информации. Симптомите обично се појавуваат 2-14 дена по изложувањето на вирусот и истите може да вклучуваат…

Повеќе
Идентификуван е зголемен ризик од брадикардија кај повозрасните COVID-19 пациенти кои биле третирани со Lopinavir/ritonavir

Идентификуван е зголемен ризик од брадикардија кај повозрасните COVID-19 пациенти кои биле третирани со lopinavir/ritonavir

Според новата студија објавена во Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, повозрасните, критично болни пациенти дијагностицирани со COVID-19, кои се третирани со лопинавир/ритонавир, имаат зголемен ризик за развој на брадикардија. Брадикардија се дефинира како патофизиолошка состојба карактеризирана со помалку од 60 срцеви…

Повеќе
Најчесто користените антихипертензивни лекови можат да го намалат ризикот од колоректален карцином

Најчесто користените антихипертензивни лекови можат да го намалат ризикот од колоректален карцином

Според новото испитување во American Heart Association journal, лековите кои најчесто се користат за третман на висок крвен притисок, кај пациентите можат да го намалат и ризикот од колоректален канцер. Инхибитори на ангиотензин конвертирачкиот ензим (АКЕ инхибитори) или блокатори на…

Повеќе
Идентификувани се неколку молекули кои ја прекинуваат репликацијата на SARS-CoV-2 преку таргетирање на вирусната полимераза

Идентификувани се неколку молекули кои ја прекинуваат репликацијата на SARS-CoV-2 преку таргетирање на вирусната полимераза

SARS-CoV-2, коронавирусот кој ја предизвикува болеста COVID-19 и најголемата здравствена криза во 21от век, користи протеин наречен полимераза со цел да го реплицира својот геном во инфицираните човечки клетки. Прекинувањето на полимеразната реакција ќе го запре реплицирањето на вирусот, што…

Повеќе
Протеаза инхибитори – потенцијални лекови за третман на COVID-19

Протеаза инхибитори – потенцијални лекови за третман на COVID-19

Како резултат на билансот на жртви на пандемијата предизвикана од SARS-CoV-2, научниците ширум светот забрзано работат на развојот на ефекасни лекови и вакцини за контрола на вирусот кој досега инфицираше повеќе од 12 милиони луѓе и однесе повеќе од 540…

Повеќе
Фон Вилбрандовиот фактор (VWF) има потенцијална улога во клиничкиот исход на COVID-19

Фон Вилбрандовиот фактор (VWF) има потенцијална улога во клиничкиот исход на COVID-19

Тешкиот клинички тек на COVID-19, можеби е поврзан со фон Вилбрандовиот фактор (анг. von Willebrand factor-VWF), според новата хипотеза од Универзитетот во Санкт Петерзбург. VWF е една од главните компоненти на коагулациониот систем, а создавањето на тромбови е значаен дел…

Повеќе
ЕМА издаде одобрение за пуштање во промет на ремдесивир за третман на пациенти со COVID-19

ЕМА издаде одобрение за пуштање во промет на ремдесивир за третман на пациенти со COVID-19

ЕМА издаде одобрение за пуштање во промет на ремдесивир за третман на пациенти со COVID-19 Европскиот комитет за хумани лекови (CHMP) издаде условно одобрение за пуштање во промет на лекот Veklury (ремдесивир) за третман на COVID-19 кај возрасни и адолесценти…

Повеќе
Фебрилните конвулзии после вакцинација не го афектираат развојот на децата

Фебрилните конвулзии после вакцинација не го афектираат развојот на децата

Фебрилните конвулзии кои се јавуваат после вакцинација се нескани настани кои се вознемирувачки за родителите и може да бидат причина тие да ја изгубат довербата во вакцинацијата и да го прекинат процесот на редовна имунизација на своите деца.  Резултатите добиени…

Повеќе
Зголемен ризик од деменција кај пациенти со потврдена инфламаторната цревна болест

Зголемен ризик од деменција кај пациенти со потврдена инфламаторната цревна болест

Според резултатите од студијата објавена во on-line изданието на Gut, инфламаторната цревна болест, без разлика дали се работи за улцеративен колитис или Кронова болест, е поврзана со двојно зголемување на ризикот за развој на деменција. Дополнително, демецијата е дијагностицирана 7…

Повеќе
Евалуација на влијанието на високи дози на витамин C во третман на пациенти со КОВИД-19

Евалуација на влијанието на високи дози на витамин C во третман на пациенти со КОВИД-19

Голем број на OTC препарати се користат како дополнителна терапија кај пациентите болни од КОВИД-19, иако нивната улога во исходот на бoлеста останува нејасна. Витаминот C e меѓу оние OTC препарати чија потенцијална улога во третманот на КОВИД-19 се евалуира…

Повеќе
Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.