3

Амброксолот помага во подобрување на коскеното оштетување и го намалува абнормалниот волумен на органите кај пациенти со болеста на Гоше-тип 1

Според студијата на случај, објавена во декември 2019 година во Journal of Human Genetics, третманот со амброксол-лек кој се применува во терапијата на респираторни болести асоцирани со хиперпродукција на мукус- делувал позитивно врз коскеното оштетување и го намалил волуменот на црниот дроб и слезината кај 5 годишно девојче дијагностицирано со болеста на Гоше – тип 1.

Мутациите во GBA генот кај пациентите со болеста на Гоше го менуваат формирањето на ензимот бета-глукоцереброзидаза, со што настанува токсично натрупување на липиди наречени глукоцереброзиди во слезината, црниот дроб, белите дробови, коските и мозокот.

За амброксол, лек одобрен за третман на продуктивна кашлица, е познато дека ја зголемува активноста на бета-глукоцереброзидазата. Делува како т.н. ,,chaperone therapy”, тип на мала молекула која се врзува за неправилните ензими и им помага да се ,,свиткаат” соодветно. Докажано е дека висока доза на орално примен амброксол дава олеснување на невролошките симптоми на пациенти со болеста на Гоше – тип 3.

Терапијата со супституција на ензими (анг. Enzyme replacement therapy-ERT) останува терапија од избор за пациенти со болеста на Гоше – тип 1. Оваа терапија води до значително подобрување на компликациите како што се абнормално зголемување на волуменот на абдоминалните органи (хепатоспленомегалија) и нарушувањата на крвта. Сепак, терапијата со супституција на ензими дава само лимитирана ефикасност врз коскените манифестации кај пациентите дијагностицирани со болеста на Гоше – тип 1.

Тим на доктори од Кина опишал случај на 5 годишно девојче кое имало сериозни болки во двете нозе кои го спречувале во самостојно движење. Според нејзините родители, детето имало наизменични коскени кризи поврзани со болеста на Гоше во последните две години, кои се влошувале во текот на зимата и подобрувале после неколку дена одмор.

Клиничкото испитување на детето покажало зголемување на волуменот на слезината и црниот дроб. Дијагностичките снимки покажале асептична некроза присутна кај двете бутни коски, со индикација за патологија на коскеното ткиво  која се јавува како недостаток на доток на крв на овие локации. Асептичната некроза е позната скелетна компликација при болеста на Гоше.

Резултатите од биопсијата на коскената срцевина и измерената активност на бета-глукоцереброзидазата биле конзизтентни за дијагноза со болеста на Гоше. Генетското тестирање покажало дека девојчето имало две различни мутации во GBA генот.

Соодветно на нејзината возраст и манифестации, ERT и терапија за редукција на супстрат (анг. Substrate reduction therapy) се контраиндицирани. По добивањето на согласност од родителите, докторите ја вклучиле пациентката во клинички протокол за третман со амброксол.

Девојчето примило по 15mg/kg дневно амброксол во период од три години без никакви несакани ефекти. Не биле забележани други коскени кризи откако е започнат третманот. Освен тоа, амброксолот го редуцирал волуменот на црниот дроб и слезината и го зголемил бројот на леукоцитите и еритроцитите после третман од две години.

Дополнително, сериозноста на болеста постепено се намалила после три години третман, евалуирана преку крвната активност на хитотриозидазата, биомаркер за болеста на Гоше.

Годишното дијагностичко медицинско снимање исто така покажало дека оштетувањето во горниот дел на бутните коски кај девојчето се намалило, со што се овозможило речиси нормално растење на феморалните глави.

Клеточните тестови откриле зголемена активност на бета-глукоцереброзидазата во лимфоцитите на пациентката. Научниците сметаат дека големина на молекулата на амброксол допринела во ефикасната пенетрација во коскеното ткиво со што е постигнато посоченото скелетно подобрување.

Научниците заклучуваат дека ова е првиот извештај во кој се опишува терапевтскиот ефект на оралниот амброксал врз скелетните и хематолошките манифестации кај деца со дијагностицирана болест на Гоше-тип 1. Потребна е рандомизирана клиничка студија со цел да се проценат и потврдат овие сознанија.

REFERENCE:

Ambroxol improves skeletal and hematological manifestations on a child with Gaucher disease, Published on 11 December 2019

Jiang, W., Yi, M., Maegawa, G.H.B. et al. Ambroxol improves skeletal and hematological manifestations on a child with Gaucher disease. J Hum Genet, 2020

https://www.nature.com/articles/s10038-019-0704-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Заборавено корисничко име или лозинка
Ве молиме внесете ја вашата email адреса. Корисничкото име и новата лозинка ќе ви бидат пратени по email.