Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 01-Dec-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Долго-делувачки терапевтски режими за третман и превенција на ХИВ инфекција

1-ви декември се одбележува како Светски ден на борба против сидата. Светската Здравствена Организација по повод овој ден ќе спроведе нови насоки за ХИВ само-тестирање со цел да се охрабрат земјите да промовираат само- тестирање и да поттикнат повеќе луѓе да се тестираат за инфекција со ХИВ. Извештајот од Светската Здравствена Организација покажува дека повеќе од 18 милиони луѓе со ХИВ во моментов се на антиретровирусна терапија и исто толку луѓе сеуште немаат пристап до третман, од кои поголемиот дел се свесни за нивниот ХИВ позитивен статус. Денес, 40% од сите луѓе инфицирани со ХИВ (над 14 милиони) остануваат несвесни за својот статус. Поголем дел од нив имаат голем ризик за ХИВ инфекција и притоа имаат потежок пристап до ХИВ тестирање. Меѓу 2005-та и 2015-та година зголемен е бројот на лица кои се свесни за својот ХИВ статус од 12% на 60% годишно. Зголеменото ХИВ тестирање доведе повеќе од 80% од луѓето дијагностицирани со ХИВ да примаат аниретровирусна терапија. Статистиките на светско ниво покажуваат дека просечно 36.7 милиони луѓе на годишно ниво живеат инфицирани со ХИВ, а притоа само 18.2 милиони примаат антиретровирусна терапија. До крајот на претходната година идентификувани се нови 2.1 милиони нови инфицирани случаи со ХИВ на годишно ниво, а 1.1 милион луѓе умираат од болести асоцирани со СИДА.

Како што сме се поблиску до пронаоѓањето на лек за ХИВ, следниот голем чекор е развој на долго-делувачка аниретровирусна терапија која може да се користи за лекување и превенција од ХИВ. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 9848 бајти повеќе

Дата: 01-Dec-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Нов начин на тестирање на присутна ХИВ инфекција со користење на USB стик

Досегашните тестови за откривање на нивото на ХИВ вирусот во крвта бараат повеќе време, најмалку три дена, а често и подолго. Истите вклучуваат и праќање на крвниот примерок во лабораторија. Во повеќе делови од светот, особено во оние со најголем број на пациенти заразени со вирусот на ХИВ, не постои ХИВ тестирање. Сегашните третмани за ХИВ, наречени антиретровирусни лекови, го намалуваат нивото на вирусот скоро на нула, меѓутоа, во одредени ситуации, лекот може и да не делува- најверојатно поради развиената резистентност на ХИВ вирусот кон лековите. Првата индикација која би укажувала на вакво нешто е пораст на нивото на вирус во крвта. Поради тоа, редовно негово следење им овозможува на здравствените тимови да проверат дали пациентот ја зема својата терапија. Прекин на земањето на лекови ја зголемува резистенцијата, која претставува нов глобален проблем.

    Третманот на ХИВ инфекцијата е драстично подобрен во последните 20 години, што ни посочуваат и сознанијата дека голем дел од пациентите дијагностицирани со ХИВ инфекција сега имаат нормален животен век. Сепак, нивото на вирусот не може да биде откриено со рутинските ХИВ тестови кои користат антитела, бидејќи тие укажуваат само на тоа дали лицето е инфицирано или не, па поради тоа мониторирање на количеството на вирус во човековото тело е од клучно значење за успешен ХИВ третман. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 7743 бајти повеќе

Дата: 01-Dec-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Нова форма на tenofovir го подобрува здравјето на коските и бубрезите кај пациенти над 50 години со ХИВ инфекција

Лековите од групата на нуклеозидни инхибитори на реверзна транскриптаза (НИРТ) или нуклеозидни аналози се дел од повеќето стратегии за третман на ХИВ инфекција кои лекарите најпрво ги воведуваат како терапевтски режим кај пациентите. Најчесто препишувани лекови се Epzicom (abacavir+lamivudine) и Truvada (tenofovir disoproxil fumarate+emtricitabine). Овие лекови или нивните составни компоненти се наведени како препорачани и алтернативни почетни терапевтски режими во најновите водичи за третман на ХИВ инфекција. Поради тоа, постоењето на помалку токсични алтернативи на овие лекови е важно за да се одржи здравјето на луѓето заболени од ХИВ.  Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) е високо ефикасен и безбеден, добро се поднесува, но може да предизвика проблеми со бубрезите и коските кај некои луѓе. Тenofovir alafenamide (TAF) е нова форма на лек која поефикасно се испорачува до клетките. Ова би значело дека помала доза е потребна, што соодветно би довело и до помал ризик од несакани ефекти.

1089- фаза 3 двојно слепа студија ја споредува ефикасноста и влијанието на одредени маркери, особено коскени и бубрежни маркери на постарата форма на tenofovir (tenofovir disoproxil fumarate, TDF) и поновата форма (tenofovir alafenamide, TAF). Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 7285 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 18-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец


Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира семинар на тема


         Диететика и Диетотерапија


 


Цел на семинарот:Диететиката и диетотерапијата обединуваат знаења и вештини за исхрана со цел промовирање на правилна исхрана на човекот и модифицирање на режимот на исхрана во насока на одржување и подобрување на здравјетоПредавачи:


- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диететика 

- доц. д-р Тања Петреска Ивановска - Проценка на нутритивен статус

- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диетотерапија

- проф. д-р Светлана Кулеванова - Современ концепт на фитотерапијата? 

- проф. д-р Кристина Младеновска - Лековите, храната, диететските манипулации и нивните заемни дејства 

- доц. д-р. Зоран Стерјев - Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата -


Датум на одржување: 03.11.2016

Време на започнување: 13:00h

Котизација: 700,00 денариПовеќе информации на http://www.ff.ukim.edu.mk/ke/Дата: 31-Mar-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

2-ри април - Меѓународен ден на лицата со аутизам


Аутизмот претставува пореметување кое се карактеризира со група на комплексни нарушувања во развојот на мозокот. Постојат различни форми на аутизам кои даваат различен степен на потешкотии во социјалниот развој на детето, вербалната и невербалната комуникација и негово повторливо однесување. Сепак секоја индивидуа со аутизам е случај сам за себе. Многу од овие деца имаат исклучително развиен талент за визуелна перцепција, музика и интелектуални активности. Според статистичките податоци околу 40% од аутистичните деца имаат просечна или натпросечна интелигенција, додека други индивидуи се карактеризираат со значителна онеспособеност и не може да функционираат независно.


Според податоците на Центарот за контрола на болестите од САД, преваленцијата на аутизмот изнесува 1 дете на 68, односно 30% пораст во однос на 2012 кога изнесувала 1 дете на 88 деца. Во Македонија постои Научно здружение за аутизам во кое досега се евидентирани околу 150 лица. Постарата возраст на родителите, загадувањето на средината со олово, жива, зголемена употреба на пестициди и хербициди, злоупотреба на антибиотиците, некои вируси, во интеракција со генетската предиспозиција се силни ризик фактори во објаснување на овој пораст. Причината за појава на аутизам лежи во раниот развој на мозокот. Сепак, најочигледните знаци на аутизмот и неговите симптоми се јавуваат помеѓу втората и третата година на детето. Први знаци за аутизам се кога децата избегнуваат контакт очи во очи, не се смеат кога ќе им се насмевнете, не одговаараат на нивното име или на звук од познато лице, не ги следат објектите визуелно, не покажуваат гестови за комуникација и говор со телото, не прават врева за да го предизвикаат вашето внимание, не иницираат или не одговаараат на милување, не играат со други деца и не бараат помош за некои основни потреби.

         Аутизмот е состојба која не се повлекува сама од себе, но раната дијагноза и терапија можат да донесат значително подобрување и да дадат добар исход. Со соодветна поддршка луѓето кои боледуваат од аутизам можат да имаат исполнет и здрав живот. За подигање на свеста за аутизмот 2-ри април е прогласен за Светски ден на аутизмот  од страна на Обединетите Нации. Основната цел на одржување на оваа активност е да се подобри животот на аутистичните лица од повеќе аспекти, како во однос на развој на поефикасен третман, така и во однос на подобро прифаќање на овие деца во општеството. 


(1) 2 3 4 ... 146 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами