Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 28-Jul-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Сознанија кои ги отвараат можностите за откривање на причините за појава на шизофренија

Новото истражување спроведено од University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA се смета дека го откри ‘’виновникот’’ кој стои зад проблемите во мрежата на нервни клетки на лицата со шизофренија. При трансплантација на мозочни клетки од лица дијагностицирани со педијатриска (childhood-onset) шизофренија во експериментални глувци, нивната нервна клеточна мрежа не била развиена соодветно и кај глувците било манифестирано истото антисоцијално однесување и анксиозност кои се присутни и кај лица со шизофренија. Откритијата покажуваат дека дисфункцијата на глијалните клетки може да претставува основа на шизофренијата која настанува во детството. Овој тип на шизофренија претставува потешка форма на психотично нарушување која настанува на возраст од 12 години или порано и најчесто е хронична и исцрпувачка состојба.  

Се смета дека примарно во развојот на болеста придонесува неможноста овие клетки да ја извршуваат нивната функција која е ориентирана кон помагање во изградбата и одржувањето на здрави нервни клетки и нивна ефикасна поврзаност. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 9155 бајти повеќе

Дата: 28-Jul-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Аспирин пред спиење го намалува ризикот од прееклампсија кај бремени жени

Согласно на резултатите добиени од неодамна публикуваната студија во New England of Medicine 1, единечна ниска доза на аспирин пред спиење значително го намалува ризикот од прееклампсија кај трудници. Во спроведената двојно слепата, плацебо контролирана студија биле вклучени вкупно 1776 бремени жени, сите со прва бременост и висок ризик за предремено породување поради прееклампсија. Ризикот за предверемно породување бил проценет во согласност со демографските особини на мајките, нивната медицинска историја и специфични биомаркери. Во истражувањето, секоја од жените, по случаен избор, примале единечна доза на аспирин (150mg) или плацебо започнувајки од периодот од 11 -14 гестациска недела до 36 гестациска недела. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 4466 бајти повеќе

Дата: 28-Jul-2017 ) -->

Нов тераписки пристап во третманот на карцином

Новиот тип на третман на карцином ги користи клетките на имунолошкиот систем на пациентите во борба против болеста. Придобивките од употребата на ваквиот тип на третман кај децата со одредени малигнитети ги надминуваат потенцијалните сериозни несакани ефекти од третманот. Препораката од Oncologic Drugs Advisory Committee во однос на одобрувањето на третманот покажува дека истиот се очекува да биде одобрен од Американската агенција за храна и лекови до крајот на септември, што иницира една нова насока во имунотерапијата.

Во последните декади, овој третман претставува дел од најзначајните развитоци во полето на истражувањата за карцином- односно наоѓање на начини со кои ќе се зајакне имуниот систем на телото во борбата со оваа болест. Меѓутоа, и покрај тоа што ваквиот третман дава надеж, сепак постојат некои нејаснотии во однос на неговата безбедност при подолготрајна употреба и цената на чинење.  Научниците со години се обидуваат да користат лекови кои го стимулираат имуниот систем да се бори со карциномот, но во најголем дел постигнатиот успех е многу мал. Во последните години, сепак, научниците развија нова генерација на ‘’имунотерапевтски’’ лекови кои даваат позитивни резултати за голем дел од состојбите на карциноми преку природниот систем на одбрана на телото.

Новиот третман е познат како CAR-T клеточна имунотерапија. Делува преку извлекување на клучните клетки на имуниот систем познати како Т клетки од телото на пациентот и нивно генетско модифицирање со цел да се овозможи селективен напад само кон канцер клетките. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 9115 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 17-May-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

17-ти мај - Светски ден на хипертензија

Како и секоја година, Светскиот ден на хипертензијата се одбележува на 17-ти мај. За прв пат, одбележувањето на овој ден е воведено во 2005 година и од тогаш, па сè до денес, главната цел на одбележувањето на овој ден е зголемување на јавната свест за хипертензијата и поттикнување на јавноста за превенција и контрола на овој ‘’тивок убиец’’. Оваа година, мотото на Светскиот ден на хипертензија е ‘’Know your Blood pressure’’- ‘’Знај го твојот крвен притисок’’.

Хипертензијата, или уште познато како висок крвен притисок, е главен ризик фактор за развој на кардиоваскуларни заболувања. Ваквиот тип на  заболувања претставуваат водечка причина за смртност во светот. Нормалните вредности за крвниот притисок изнесуваат 120-129 mmHg за систолниот и 80-84 mmHg за дијастолниот крвен притисок. Дијагнозата за висок крвен притисок се поставува индивидуално, во зависност од состојбата на пациентот. Вредности од 140/90 mmHg до 159/99 mmHg укажуваат на блага хипертензија, вредности од 160/100 do 179/109 mmHg – умерена, а поголеми вредности од 180/110 mmHg се знак за тешка хипертензија.

Целта на процесот на дијагностицирање на хипертензијата е да ги идентификува сите кардиоваскуларни ризик фактори, да се детектира постоечко оштетување на орган и поврзани клинички состојби, да се испитаат можните причини за секундарна хипертензија и стабилизирање на состојбата, односно видот и времето на започнување на третманот. Инциденцата на хипертензија двојно е зголемена во последните 5 години. Се проценува дека околу 40% од возрасната популација страда од хипертензија. На глобално ниво, само 57% од лицата со хипертензија се свесни за нивната состојба, 40.6% примаат антихипертензивна терапија, но само кај 13.2% се постигнува контрола на високиот крвен притисок.

Во светот, зголемениот крвен притисок е причина за 7.6 милиони предвремени смртни случаи. Околу 54% од случаите на мозочен удар и 47% од случаите на исхемична срцева болест се резултат на хипертензија. Податоците за хипертензија во Р. Македонија покажуваат дека само во минатата година, 154.000 пациенти биле дијагностицирани со есенцијална примарна хипертензија.

Денес, се повеќе загрижува фактот дека повеќе од 90% од младите луѓе се дијагностицирани со примарна есенцијална хипертензија, често асоцирана со фамилијарна историја на зголемен крвен притисок.

Главните ризик фактори за појава на хипертензија се:

o    Фамилијарна или претходна историја на хронична бубрежна болест, хипертензија, дијабетес, дислипидемија, мозочен удар, коронарна срцева болест (пред 55 годишна возраст кај мажи и пред 65 годишна возраст кај жени), ниска телесна тежина при раѓање;

o    Животните навики, вклучувајќи: пушење, диета, телесна тежина, гојазност, употреба на лекови, внес на алкохол;

o    Лични, психосоцијални и фактори од средината кои можат да влијаат врз ефикасноста на антихипертензивната терапија, вклучувајќи: едукација, семејна и работна средина, финансиска загриженост или психолошки стрес;

o    Депресија и изолирање од социјалното општество.Препораките во однос на промени во животниот стил се однесуваат на зголемена физичка активност, контрола на телесната тежина, рестрикција на внесот на сол и масти, откажување од пушењето и намалување на внесот на алкохол. Меѓутоа, доколку зголемениот крвен притисок не може да се контролира со промени во животниот стил, неопходно е започнување со антихипертензивна терапија.

Високиот крвен притисок не се лекува, но може да се превенира и да се третира со цел да се одржат вредностите на крвниот притисок под 140/90 mmHg. Соодветната контрола на хипертензијата е трошок-ефикасна мерка за да се избегне настанувањето на предвремена смрт. Доколку постои успешен менаџмент на терапијата кај пациентите со неконтролирана хипертензија, вклучувајќи ги и пациентите со субоптимални вредности на крвниот притисок како и оние кои не ја третираат хипертензијата, може да се превенираат околу 10 милиони смртни случаеви во период од 10 години на глобално ниво кои можат да настанат како резултат на кардиоваскуларни настани.


Дата: 07-Apr-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

7 април – Светскиот Ден на Здравјето

Според податоците на СЗО, 322 милиони луѓе или 4,4% од светската популација страдаат од депресија, а депресијата е главна причина за 800 000 самоубиства на годишно ниво во светот и е втора водечка причина за смртност меѓу помладата популација од 18 до 25 години. Она што е застрашувачко е фактот што од 2005 до 2015, за точно една деценија бројот на лица кои страдаат од депресија е зголемен за 18%. Токму затоа оваа година на Денот на Здравјето фокусот е ставен на депресијата и е покрената кампања со мото/слоган „Депресија – ајде да разговараме“. Целта на кампањата е уривање на стигмата за депресијата и поттикнување на лицата кои страдаат од депресија, да побараат навремена помош. СЗО посочува дека едукацијата е важен елемент во подобрување на овие „поразителни“ статистики, а посебно внимание треба да се посвети на најосетливити лица – адолесцентите, жените во репродуктивниот период, особено по породувањето, како и старите лица. Иако е невозможно стигмата целосно да се отфрли, со заеднички сили здравствените работници ширум светот треба да се обединат со цел да се намали дискриминацијата на лицата кои страдаат од депресија и да се направи чекор кон уривање на табуата околу менталното здравје.

Депресијата е често ментално заболување кое се карактеризира со перзистентна тага и целосно губење на интерес за секојдневните активности, во текот на 14 дена или подолго. Дополнително, депресивните лица имаат промени во енергијата, промени во навиките на спиење и јадење, може да имаат намалена концентрација, постојана анксиозност, иритабилност, чувство на грижа, вина или безнадежност. Депресијата води до зголемен ризик од злоупотреба на недозволени супстанци, алкохолизам, дијабетес и срцеви заболувања, но исто така важи и обратното, дека лицата кои страдаат од овие заболувања се склони кон депресија. Претставува главен ризик фактор за самоубиство и СЗО дава јасни насоки за навремено спречување.

Во Република Македонија, од декември 2014 година, отворени се пет центри за депресија во поликлиниките, кои работат еден ден во неделата во периодот од 15 до 20 часот. Ова се центри каде работи тим од специјалист доктор психијатар и медицинска сестра, а според досегашните податоци во Центрите за депресија за три години помош побарале 324 лица.

(1) 2 3 4 ... 165 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами