Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 27-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Откриена е генетска, биолошка причина за појавата на шизофренија која може да доведе до подобри опции за нејзин третман

Шизофренијата е сериозно ментално нарушување кое влијае на начинот на кој лицата размислуваат, се чувствуваат и се однесуваат. Најчесто пациентите кај кои се јавува не можат да ја разликуваат реалноста од нивните заблуди и како резултат на тоа често се јавува да се повлечат од реалниот свет и да се јави проблем во комуникацијата и социјализацијата со другите луѓе. И покрај тоа што сеуште не е позната причината поради која таа настанува, сепак во изминатите неколку години повеќето студии покажуваат дека генетската предиспозиција, односно генетските мутации кај луѓето може да играат огромна улога во појавата на шизофренија.

Во текот на изминатите неколку години, биле собирани генетски податоци од 65.000 луѓе од околу 30 држави. Целта на собирањето на ваквите податоци е да се пронајде најсилната врска што постои меѓу генетските варијации и појавата на шизофренија и покрај тоа што веќе е познато дека мутации во одредени гени се поврзани со нејзиното настанување. Прочитајте во Пове
ќе...


Повеќе... | 6060 бајти повеќе

Дата: 27-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Нови пристапи во развојот на лекови за третман на карциноми

Многу често во клиничката пракса традиционалните хемотерапии не ја постигнуваат потребната ефикасност кај пациентите и дополнително нивната примена поради неселективност е асоцирана со појава на бројни несакани ефекти како што се губење на косата, гадење и повраќање, како и ризик од инфекција. Од друга страна, имунотерапијата во онкологијата има голема предност од причина што имунотерапевтиците таргетираат специфични рецептори на канцер клетките и истите ги уништуваат, без притоа да делуваат на здравите клетки. Полето за развој и истражување на имунотерапевтиците за третман на малигните заболувања е особено интензивирано во последните декади и тие главно се класифицирани во две групи: Checkpoint терапии и Adoptive Cell Transfer (ACT) терапии.Checkpoint терапии - вклучуваат терапија со цитокини, терапевтска вакцина (вакцина со дендритски клетки), коњугати на антитела со цитотоксичен лек (antibody drug conjugates) и тумор специфични Т клетки. Checkpoint терапии кои моментално се достапни на пазарот се: pembrolizumab (Keytruda®),  nivolumab (Opdivo®) и atezolizumab (TECENTRIQ™). PD-1 (Programmed cell death protein) е протеин кој претставува клеточен, површински рецептор кој се експресира на Т клетките. Играат важна улога во регулирање на имунолошкиот систем, па кога ќе се поврзат за својот лиганд  PD-L1, ја инхибираат активацијата и пролиферацијата на Т клетките и го спречуваат нивното дејство односно напаѓањето на туѓите клетки во организмот, вклучувајќи ги и канцер клетките. Канцер клетките ги содржат во големи количини  PD-L1 и на тој начин го избегнуваат имунолошкиот одговор на организмот. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 9792 бајти повеќе

Дата: 27-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

FDA го одобри Carnexiv™( карбамазепин) како интравенска терапија за замена на пероралните формулации на карбамазепин

Американската агенција за храна и лекови го одобри антиепилептичниот лек Carnexiv (карбамазепин) од фармацевтската компанија Lundbeck како краткотрајна интравенска терапија кај возрасни со одредени типови на напади. Carnexiv претставува првата интравенска формулација на карбамазепин и се очекува да биде ставена во промет во САД  на почетокот на наредната година.

Карбамазепин е важен стандарден третман за луѓето со епилепсија, но пероралниот пат на администрација не е секогаш можен. Новата индикација на интравенскиот карбамазепин е замена на терапија кај возрасни кои се на стабилна перорална  доза за одржување со карбамазепин и контрола на нападите во случај кога кај пациентите не е погоден пероралниот пат на администрација на лекот, особено за време на престој во болница или други околности во кои што пациентите не можат да ги земаат лековите преку уста. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 4772 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 18-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец


Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира семинар на тема


         Диететика и Диетотерапија


 


Цел на семинарот:Диететиката и диетотерапијата обединуваат знаења и вештини за исхрана со цел промовирање на правилна исхрана на човекот и модифицирање на режимот на исхрана во насока на одржување и подобрување на здравјетоПредавачи:


- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диететика 

- доц. д-р Тања Петреска Ивановска - Проценка на нутритивен статус

- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диетотерапија

- проф. д-р Светлана Кулеванова - Современ концепт на фитотерапијата? 

- проф. д-р Кристина Младеновска - Лековите, храната, диететските манипулации и нивните заемни дејства 

- доц. д-р. Зоран Стерјев - Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата -


Датум на одржување: 03.11.2016

Време на започнување: 13:00h

Котизација: 700,00 денариПовеќе информации на http://www.ff.ukim.edu.mk/ke/Дата: 31-Mar-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

2-ри април - Меѓународен ден на лицата со аутизам


Аутизмот претставува пореметување кое се карактеризира со група на комплексни нарушувања во развојот на мозокот. Постојат различни форми на аутизам кои даваат различен степен на потешкотии во социјалниот развој на детето, вербалната и невербалната комуникација и негово повторливо однесување. Сепак секоја индивидуа со аутизам е случај сам за себе. Многу од овие деца имаат исклучително развиен талент за визуелна перцепција, музика и интелектуални активности. Според статистичките податоци околу 40% од аутистичните деца имаат просечна или натпросечна интелигенција, додека други индивидуи се карактеризираат со значителна онеспособеност и не може да функционираат независно.


Според податоците на Центарот за контрола на болестите од САД, преваленцијата на аутизмот изнесува 1 дете на 68, односно 30% пораст во однос на 2012 кога изнесувала 1 дете на 88 деца. Во Македонија постои Научно здружение за аутизам во кое досега се евидентирани околу 150 лица. Постарата возраст на родителите, загадувањето на средината со олово, жива, зголемена употреба на пестициди и хербициди, злоупотреба на антибиотиците, некои вируси, во интеракција со генетската предиспозиција се силни ризик фактори во објаснување на овој пораст. Причината за појава на аутизам лежи во раниот развој на мозокот. Сепак, најочигледните знаци на аутизмот и неговите симптоми се јавуваат помеѓу втората и третата година на детето. Први знаци за аутизам се кога децата избегнуваат контакт очи во очи, не се смеат кога ќе им се насмевнете, не одговаараат на нивното име или на звук од познато лице, не ги следат објектите визуелно, не покажуваат гестови за комуникација и говор со телото, не прават врева за да го предизвикаат вашето внимание, не иницираат или не одговаараат на милување, не играат со други деца и не бараат помош за некои основни потреби.

         Аутизмот е состојба која не се повлекува сама од себе, но раната дијагноза и терапија можат да донесат значително подобрување и да дадат добар исход. Со соодветна поддршка луѓето кои боледуваат од аутизам можат да имаат исполнет и здрав живот. За подигање на свеста за аутизмот 2-ри април е прогласен за Светски ден на аутизмот  од страна на Обединетите Нации. Основната цел на одржување на оваа активност е да се подобри животот на аутистичните лица од повеќе аспекти, како во однос на развој на поефикасен третман, така и во однос на подобро прифаќање на овие деца во општеството. 


(1) 2 3 4 ... 143 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами