Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 19-Oct-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности


Alecitinib- супериорен во однос на cruzotinib

Не-ситно клеточниот карцином на бели дробови (Non-small cell lung cancer; NSCLC) е водечка причина за смртност асоцирана со канцер во САД. Според National Cancer Institute, приближно 221 200 пациенти се со дијагностициран белодробен канцер, а идентификувани се и 158 040 смртни случаи во 2015 година. Терапевтските опции за третман на оваа малигна болест вклучуваат хируршко отстранување, радијација и хемотерапија. ALK (anaplastic lymphoma kinase) позитивен NSCLC најчесто се среќава кај млади пациенти со умерена историја на пушење или непушачи и се идентификува кај пациенти со специфичен тип на NSCLC именуван како аденокарцином. Значајно е да се нагласи дека генска мутација на ALK е присутна кај 5% од пациентите со NSCLC и е асоцирана со најголем ризик од појава на метастази во централниот нервен систем (ЦНС). Сѐ досега, crizotinib кој претставува тирозин киназа инхибитор беше прва линија на третман на напреден и метастатски ALK позитивен NSCLC. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 5701 бајти повеќе

Дата: 19-Oct-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Прв систем за континуиран мониторинг на гликемија - FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System

Дијабетес мелитус претставува метаболичко нарушување кое се карактеризира со високи нивоа на глукоза во крвта (хипергликемија). Хипергликемијата е ризик фактор за кардиоваскуларни заболувања и причина за намалување на видот, затајување на функцијата на бубрезите, инфекции и улцерации на екстремитетите кои може да резултираат со гангрена. Дијабетес мелитус е една од водечките хронични болести на светско ниво. Според СЗО, во 2014 година 8.5% возрасни пациенти е дијагностициран дијабетес, а во 2015 година идентификувани се 1.6 милиони смртни случаи асоцирани со дијабетес.

За да се обезбеди соодветен менаџмент и контрола на гликемијата, пациентите треба секојдневно да го одредуваат и контролираат нивото на глукоза во крвта. Во таа насока, водичите на American Diabetes Association препорачуваат самостоен мониторинг на гликемија три пати дневно. Овие стандардни постапки се асоцирани со неугодност и болка кај пациентите поради фреквентно земање на примерок од капиларна крв. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 5294 бајти повеќе

Дата: 19-Oct-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Остеопороза - корисни совети за превенција и третман

Според Светската Здравствена Организација, остеопорозата се дефинира како системско скелетно заболување, кое се карактеризира со мала коскена маса и микроструктурна дегенерација на коскеното ткиво со последователно зголемување на кршливоста на коски и чувствителноста на фрактури.

Третманот на напредна форма на остеопороза е тежок и превенцијата  има главна улога во менаџирањето на болеста. Поради тоа, од голема важност е раното идентификување на лицата кои имаат зголемен ризик за развој на остеопороза.

Од друга страна, потребно е да се знаат клиничките ризик фактори за да се предвидат можни фрактури, како: возраст, предвремена менопауза, долготрајна употреба на кортизон, претходна фрактура како резултат на минимална траума, историја на остеопороза, малнутриција, намален внес на калциум, хормонални, интестинални или малигни заболувања, нарушување во исхраната (анорексија, булимија) и сл.

Фармацевтите имаат главна улога во пренесувањето на информации и давањето совети на пациентите во однос на превенција или третман на остеопороза. Промена во животниот стил е еден од начините кој може да помогне во одржувањето на здравјето на коските. Прочитајте во „Повеќе“...

Повеќе... | 10797 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 05-Oct-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

Синдром на иритабилно црево

Синдромот на иритабилно црево (СИЦ) е хронична состојба на дигестивниот систем. Кај СИЦ постои функционален проблем на дел од телото, но не постои абнормалност во структурата. Значи дека функцијата на ГИТ е нарушена, но сите делови се анатомски и морфолошки нормални, дури и при хистопатолошки преглед.Неговите примарни симптоми се абдоминална болка и променет цревен хабитус (на пр., запек и/или дијареа), но овие симптоми немаат абсолутна дијагностичка вредност.

СИЦ е најчестата дијагностицирана гастроинтестинална состојба и воедно е втората најчеста причина веднаш по обичните настинки како причина за отсуство од работа. Околу 10 до 20 проценти од луѓето од општата популација пројавуваат симптоми на СИЦ во тек на животот, иако само околу 15% од засегнатите, всушност имаат потреба од и бараат медицинска помош.

За СИЦ се достапни неколку форми на третман и терапија. Мерките во рамки на истите помагаат за ублажување на симптомите, но не резултираат со излекување на  состојбата. Хроничната природа на СИЦ и предизвикот да се направи обид за  контрола на симптомите,се често фрустрирачки како за пациентите, така  и за здравствените работници.

Причини за појава на синдром на иритабилно црево

Постојат бројни теории за тоа како и зошто се развива СИЦ. И покрај интензивните истражувања, причината сеуште не е докрај јасна.

• Една теорија сугерира дека СИЦ е предизвикан и се должи на абнормални контракции на дебелото и тенките црева (оттука и терминот "спастично црево", што понекогаш се користи за опишување на синдромот на иритабилно црево). Енергичните контракции на цревата можат да предизвикаат интензивни грчеви, што дава директно  образложение заштосе применуваат некои форми на третман за СИЦ, како што се спазмолитиците и целулозните влакна (кои заедно помагаат да се регулираат и редуцираат контракциите на дебелото црево). Сепак, абнормалните контракции не го објаснуваат СИЦ кај сите пациенти, и не е докрај јасно дали контракциите се симптом или причина за појава на ова нарушување.

• Некои луѓе развиваат СИЦ по прележана тешка гастроинтестинална инфекција (на пример со салмонела или камфилобактер, или вирусни инфекции). Не е јасно како инфекциите предизвикуваат развој на СИЦ, а повеќето луѓе со СИЦ немаат историја завакви инфекции.

• Од сите луѓе со СИЦ, оние кои бараат медицинска помош, се со поголема веројатност да страдаат од анксиозност и стрес, споредено со оние кои не бараат помош. Познато е дека стресот и анксиозноста влијаат на функцијата на цревата. Така, многу е веројатно дека анксиозноста и стресот ги влошуваат симптомите. Сепак, стресот или вознемиреноста не се причина за појава на СИЦ. Некои студии сугерираат дека СИЦ е почест кај луѓе кои имаат податок за претрпена физичка, вербална или сексуална злоупотреба.

• Интолеранции на одреддени видови храна се чести кај пациентите со СИЦ, што ја зголемува можноста дека причината е резултат напречувствителност на одредени видови храна или алергија кон нив. Оваа теорија е тешко да се докаже, иако и натаму интензивно се изучува. Најдобар начин да се детектира асоцијација меѓу симптомите на СИЦ црево и пречувствителноста на храната, е систематски да се елиминираат одредени групи на храна (процес наречен елиминациска диета). Овој пристапдоаѓа предвид само кај пациенти кои се лекуваат под надзор на лекар или консултираат нутриционист. Елиминирањето на одредени видови храната без здравствена помош и консултација,може да доведе до дефицит на важни нутритиви во исхраната. Покрај тоа, непотребните диететски ограничувања може дополнително да го влошат квалитетот на животот на пациетите со СИЦ.

Познато е дека голем број видови храна предизвикуваат симптоми кои ги имитираат или влошуваат симптомите на СИЦ, вклучувајќи ги тука и млечните производи (кои содржат лактоза), мешунките (како што се гравот) и растителниот зеленчук (како брокулата, карфиолот и зелката). Овие продукти го зголемуваат количеството на интестиналниот гас, што може да предизвика грчеви. Постојат и повеќе лекови, исто така, кои имаат ефект врз цревата и може да придонесат за влошување на симптомите.

• Многу истражувачи од областа на гастроентерологијата, веруваат дека СИЦ е предизвикан од зголемената чувствителност на цревата кон нормални сензации (таканаречена "висцерална хипералгезија"). Оваа теорија претпоставува дека нервите и инервацијата на цревата се хиперактивни кај луѓето со СИЦ, така што нормалните количини на гас во нив или цревната перисталтика се сметаат за прекумерни и болни. Некои пациенти со тежок СИЦ се чувствуваат подобро кога се лекуваат со лекови кои ја намалуваат перцепцијата на болката во цревата, како што се ниски дози на имипрамин или нортриптилин –антидепресиви.

Симптоми на синдром на иритабилно црево

Синдромот на иритабилно црево, често започнува во раната зрела возраст. Жените имаат двојно поголем ризик споредено со мажите за појава на СИЦ во САД и другите западни земји. Во остатоткот од светот, еднаков број мажи и жени страдаат од СИЦ. Најчести симптоми на СИЦ се абдоминална болка во асоцијација со промени во навиките на цревата –цревниот хабитус (дијареа и/или запек).

Абдоминална болка - Абдоминалната болка е типично грчевита и варира во интензитет. Кај некои луѓе се забележува дека емотивниот стрес и јадењето ја влошуваат болката,а дека празнењето ја ублажува истата. Некои жени со СИЦ забележуваат поврзаност меѓу епизодите на болка и менструалните циклуси.

Промени во навиките на цревата–цревниот хабитус. Променетиот цревен хабитус е вторатанајчеста манифестација на синдромот на нервозно црево. Ова може да вклучува појава на дијареа, запек, или наизменично дијареа и запек. Ако дијареата е почеста, состојбата се нарекува СИЦсо предоминантна појава на дијареа; ако констипацијата е почеста, состојбата се нарекува СИЦ сопред оминантна појава на констипација.

Дијареа - Лицата со синдром на нервозно црево може да имаат чести течни проливести столици. Празнењата обично се јавуваат во текот на денот, а најчесто наутро или по оброците. На дијареата често и претстои чувство на екстремна итност и ургентна потреба од празнење, проследено со чувство на нецелоснаиспразнетост по дефекацијата. Околу една половина од лицата со СИЦ, исто така забележуваат присуство на слуз во столицата заедно со појавата на дијареа. Дијареата која се јавува во тек на спиење е  невообичаена за СИЦ и упатува на присуство на друга патолошка состојба.

Запек – Констипацијата кај СИЦ црево може да биде интермитентна и да трае со денови. Испразноците често се тврди и и во форма на на топчиња. Може да се чувствува недоиспразнетост по дефекацијата, дури и кога ректумот е објективно празен. Ова погрешно чувство може да резултира со продолжено напрегање и седење на тоалет подолго време од потребното.

Други симптоми - Други симптоми на СИЦсе чувството на надуеност, метеоризам и вишок на гасови.

Дијагноза на синдром на иритабилно црево

Неколку цревни нарушувања и заболувања имаат симптоми слични на СИЦ. Такви се синдромот на малапсорпција, воспалителнитецревни заболувања (како што се улцеративниот колитис и Кронова болест), целијачната болест и микроскопскиот колитис (не така чести заболувања поврзани со појава на интестинална инфламација).

Имајќи предвид дека не постои единствен дијагностички тест за потврда на СИЦ, многу лекари ги споредуваат и анализираат симптомите на своите пациенти со одредени формални дијагностички критериуми. Сепак, овие критериуми не се стопроцентно точни и прецизни за разликување на синдромот на нервозно црево од други состојби кај сите пациенти. Од таму, медицинска историја и добрата анамнеза, физикалниот преглед и одредени тестови можат да помогнат, да се исклучат други медицински состојби.

Дијагностички тестови и иследувања - Повеќето лекари орднираат рутински крвни тестови кај луѓе со сомневање за синдром на нервозно црево. Овие тестови обично се нормални и на тој начин можат да помогнат да се исклучат други посериозни медицински состојби.

Некои лекари, исто така, наложуваат повеќе различни инвазивни тестови, како што се сигмоидоскопијата или колоноскопијата и тоа е особено оправдано кај луѓе кои се постари од 40 години.

Третман на синдром на иритабилно црево

Постојат голем број на различни форми на третман и терапии за синдромот на нервозно црево (1). Различните форми на терапијанајчесто се даваатсо главна цел за намалување на болката и другите симптоми на СИЦ, и често пати е потребно да се пробаат повеќе од една комбинација на третмани за да се најде она што е најкорисно за секој пациент поединечно.

Сеопфатниот третман во целина мора да се знае дека е обично долгорочен процес.Во текот на овој процес, важно и основно е комуникацијата меѓу пациентот и лекарот да биде на максимално завидно ниво, и тоа не само по односна симптомите, туку и во поглед на сите негови грижи и било какви форми на стрес или проблеми во семејството, дома или на работа. Со самото ова, повеќе од јасно е дека лекувањето на пациентите со СИЦ, секогаш побарува мултидисциплинарен пристап.

Следење на симптомите - првиот и основен чекор во лекувањето на пациентите со синдром на нервозно црево, обично е да се следат симптомите, цревниот хабитус на дневно ниво и се разбира сите други фактори кои можат да влијаат на истите. Ова може многу да помогне да се идентификуваат оние фактори кои ги влошуваат симптомите кај некои луѓе со СИЦ, како што се лактозната или другитеформи на нетолеранција на храна или пак стрес факторите. Од таму советувањето на пациентите да водат дневник за исхрана на дневна основа, може да биде мошне корисен совет.

Промени во исхраната –Голем број авторитети сметаат дека е разумно да се направи обид да се елиминира храната која може да го влоши синдромот на нервозно црево, иако ова треба да се прави исклучиво во консултација со лекар. Елиминирањето на одредени видови храна без консултација со лекар или нутриционист, може потенцијално да ги влоши симптомите или да предизвика нови проблеми доколку се исфрлат важни групи на продукти од исхраната.

Лактоза - Многу лекари препорачуваат макар привремено елиминирање на млечните производи, бидејќи нетолеранцијата кон лактоза е честа и може да го влоши синдромот на нервозно црево или да предизвика симптоми слични на СИЦ. Најголема концентрација на лактоза се наоѓа во млекото и сладоледот, иако истата е присутна во помали количини и во јогуртот, кашкавалот и разните видови сирења, како и во секоја подготвена храна што ги содржи овие млечни состојки во себе.

Обично, сите производи што содржат лактоза треба да се елиминираат во тек на тест период од две недели. Ако симптомите на СИЦ се подобрат, разумно е да се продолжи со избегнување на лактоза. Ако симптомите не се подобрат, тогаш пациентите треба да се советуваат да продолжат да јадат општа храна што содржи во себе и лактоза.

Храна што предизвикува гасови - Многу видови храна само делумно се дигестираат и абсорбираат во тенките црева. Кога ќе стигнат до колонот (дебелото црево), следува процес на нивна натамошнадигестија, што може да резултира со појава на гасови и грчеви. Елиминирањето на овие типови храна привремено е разумен чекор ако гасовите (ветровите) или надуеностасе доминантен симптом.Најчестивиови храна кои се одговорни за производство на гас во цревата се мешунките (како што е гравот) и растителниот зеленчук (како што се зелката, зељето, карфиолот и брокулата). Покрај тоа, некои луѓе со СИЦ имаат проблеми и при консумација на кромид, целер, моркови, суво грозје, банани, кајсии, сливи и пченица. Според тоа, сето она што не спаѓа во набројаните видови храна, се смета за полесна и може полесно да се вари и подобро се поднесува кај пациентите со СИЦ.

Зголеменвнес на диетални влакна – Зголемениот внес на диетални влакна, што се постигнува или со додавање на одредени видови на храна во исхраната или со користење на додатоци на влакна, може да ги ублажи симптомите на СИЦ, особено кај оние кај кои доминантен симптом и манифестација претставува појавата на констипација. Зголемениот внес на влакна, исто така, може да биде корисен кај некои пациенти со дијареа како доминантен симптом, бидејќи тоа може да ја подобри конзистенцијата на столиците.

Бидејќи тешко е да се консумираат доволно влакна само преку редовната исхрана, на пациентите може да им се препорачаат и додатоци на влакна во облик на волуменски препарати (како што се psyllium или метилцелулозата), со цел да се зголеми внесот на влакна. Додатоци на влакна обично се ординираат на почетокот во мали дози со нивно постапно зголемување во текот на неколку недели, а се со цел да се намалат потенцијалните несакани ефекти со можна појава на симптоми како резултат на прекумерна продукција на интестинален гас, појава што може да се јави кај некои луѓе при започнување на терапијата со влакна.

Влакната кај одредени луѓе со синдром на нервозно црево, може да се прична за поизразен метеоризам, надуеност и непријатност. Ако се случи тоа, најдобро е да се намали внесот на влакна и да се одпочне терапија со примена на лаксативи кај они пациенти кои имаат доминантен запек.

Психосоцијални форми на терапија - Стресот и анксиозноста може да го влошат синдромот на нервозно црево кај некои пациенти. Најдобриот пристап за намалување на стресот и анксиозноста, зависи од индивидуалната ситуација на секој пациент поединечно и тежината на симптомите. Отворената дискусија меѓу пациентот и лекарот за можната улога што може да ја имаат стресот и вознемиреноста на  симптомите, се најдобар начин на дејствување во ваква ситуација.

• Некои пациенти имаат корист од формално советување со лекар, со или без примена на антидепресиви или анксиолитици (2). Постојат и други форми на третман, како што се хипнозата и когнитивната бихејвиорална терапија, кои исто така, може да бидат корисни. Хипнозата е состојба на променета свест која им овозможува на пациентите да се фокусираат настрана од нивната анксиозност и стрес. Пациентите кои се хипнотизирани не спијат, туку всушност се во состојба на зголемена имагинација, слична на мечтаење. Хипнозата обично се спроведува од страна на експертииако постојат и техники на само-хипноза.Когнитивната бихејвиористичка терапија им помага на пациентите со СИЦ да се фокусираат на одреден проблем во рамки на ограничен временски период. На овој начин пациентите учат како мислите придонесуваат кон вознемиреност или појава на стрес и  како самите да го променат текот на овие мисли.

• Учеството во работни групи на пациенти за поддршка,исто така може да биде корисно. При тоа бројни студии покажуваат дека многу пациенти сметаат дека секојдневните вежбисе корисниза одржување на чувството на благосостојба. Интересно, но и редовнотовежбање и физичките активности, исто така, може да имаат поволни ефекти врз функцијата на цревата и симотимите на СИЦ.

Медикаментозни форми на терапија за синдром на иритабилно црево

Иако многу лекови се достапни за лекување на симптомите на синдромот на нервозно црево, сепак сите овие медикаменти не ја санираат оваа состојбатрајно. Истите првенствено се користат за ублажување на симптомите. Изборот меѓу овие различни класи на лекови делумно зависи од тоа дали се работи за СИЦ со предоминантна дијареа, констипација или синдром на нервозно црево со предоминантна болка.

Како општо правило, лековите се резервирани за пациенти чии симптоми не реагираат на примената на поконзервативни мерки, како што се промените во начинот на исхрана, додатоците за влакна и психосоцијалните форми на терапија.

Антихолинергични лекови - Антихолинергичните лекови ја блокираат стимулацијата на нервниот систем на ниво на гастроинтестиналниот тракт, помагајќи на тој начин да се намалипојавата на интензивни грчеви и неправилни контракции на дебелото црево.

Во лековите од оваа категорија спаѓаат дицикломинот и хиосциаминот. Овие лекови може да бидат особено корисни кога се земаат превентивно (односно пред симптомите) и затоа се најкорисни доколку може да се предвиди почетокот на симптомите кај пациентите. Меѓу најчестите несакани ефекти спаѓаат појавата на сува уста и очи и појавата на заматен вид.

Миоспазмолитици - Mebeverin е миоспазмолитик, што ја инхибира активноста на мускаринските рецептори и со тоа директно ја релаксира мазната мускулатура на гастроинтестиналниот тракт, без да влијае на нормалниот мотилитет на цревата

Овој ефект не е под влијание на вегетативниот нервен систем, па нема антихолинергички несакани ефекти. Ефектот му е секогаш во физиолошки граници. Постојат современи и модифицирани ретард формулации на овој медикамнет, кај кои активната субстанца се ослободува по цела должина на ГИТ, во тенкото црево, се до колонот, што е многу важно за терапискиот ефект кај пациенти со СИЦ.

Антидепресиви - Многу трициклични антидепресиви (ТЦА) имаат ефект на ублажување на болката кај луѓе со синдром на нервозно црево. Дозата на ТЦА е обично многу пониска од онаа што се користи за лекување на пациенти со потврдена депресија. Се верува, дека овие лекови ја намалуваат перцепцијата на болката кога се користат во мали дози, иако точниот механизам на нивно дејство е сеуште непознат.

ТЦА најчесто се користат за менаџирање на болката кај пациенти со СИЦ и во нив спаѓаат амитриптилинот, имипраминот, дезипраминот и нортриптилинот. Кога се стартува терапијта со ТЦА, вообичаено е да се почувствува замор. Ова не секогаш се смета за несакан ефект, бидејќи може да помогне во подобрување на спиењето, особено кога ТЦА се земаат во вечерните часови. ТЦА обично се започнуваат во ниски дози, а потоа дозата се зголемува постепено. Нивниот полн ефект може да се очекува дури по примена во тек на три до четири недели.

Исто така, ТЦА го забавуваат движењето на содржината преку гастроинтестиналниот тракт и неговиот мотилитет, па според тоа, потенцијално може да бидат најкорисни кај пациенти со синдром на нервозно црево со предоминантна дијареа.

Друга класа на антидепресиви се селективнитесеротонинскиreuptake инхибитори, кои обично се препорачуваат кај пациенти кои истовремено имаат и синдром на нервозно црево и потврдена депресија. Меѓу најчестите серотонински reuptake инхибитори спаѓаат флуоксетин, сертралин, пароксетин, циталопрам и есциталопрам. Други антидепресивни лекови кои може да се препорачаат се и миртазапин, венлафаксин и дулоксетин.

Антидиареални лекови - Лекот лоперамид или комбинацијата од дифеноксилат со атропин, може да помогнат да се забави движењето на цревната содржина низ дигестивниот тракт, односно неговиот мотилитет. Лоперамид и дифеноксилат / атропин се најкорисни кај пациенти со синдром на нервозно црево со предоминантна дијареа. Сепак, лекарите обично препорачуваат овие лекови да се користат само толку колку што е потребно, а не континуирано.

Антианксиозни лекови – анксиолитици - овие лекови ја намалуваат анксиозноста. Дијазепам, лоразепам и клоназепам се главните претставници кои  припаѓаат на оваа класа на лекови. Антианксиозните лекови повремено се препишуваат за луѓе со краткорочна анксиозност, што ги влошува симптомите на нивната состојба наСИЦ. Сепак, овие лекови треба да се земаат само во кратки временски периоди, бидејќи  честае појавата на развој на зависност при долготрајна примена.

Alosetron - Alosetron е лек кој делува така што блокира еден хормон кој е вклучен во регулацијата на цревните контракции и сензации. Истиот е одобрен за примена само кај пациенти од женски пол со СИЦ со предоминантна дијареа. Набрзо по неговото воведување, беше повлечен од пазарот заради одредени безбедносни грижи, но сега е повторно воведен и одобрен, иако при примената мора да се испочитуваат одредени строги водичи во поглед на неговата перскрипција.

Лаксативи - Одамна се надмина митот дека хроничната употреба на лаксатви од сите типови цревата ги прави помрзеливи и пацинтот го прави зависен од примена на лаксативи. Токму напротив. Нивната примена придонесува за побрзо решавање на проблемот. Кај оние пациенти кои не реагираат на хигиено-диететски совети за стилот на живеење и промени во начинот на исхрана, се советува примена на волуминозни лаксативи. Оние кои не реагираат на истите, се третираат со осмотски лаксативи, во кои спаѓа и лактулозата, што делува така да ја зголемува цревната секреција и волуменот на испразноците. Ефикасни се и лаксативите кои ја стимулираат работата на цревата како бисакодилот и дериватите на сената што ја стимуилраат и забрзуваат цревната перисталтика, но тие причинуваат празнење со грчеви. Се разбира постојат и омекнувачи на столицата, супозитории и клизми кои го омекнуваат изметот и на тој начин го олеснуваат празнењето.

Lubiprostone – тоа е лек што е достапен и одобрен за третман на тешките форми на констипација и СИЦ со предоминантна констипација, кај жени на возраст над 18 години, кои не реагираат на другите форми на лаксативна терапија. Дејствува така што ја зголемува цревната секреција на течности. Сепак ова и денеска е скапа форма на терапија споредено со класичните лаксативи, а воедно сеуште се потребни дополнителни иследувања за потврда на ефикасноста на оваа форма на терапија.

Антибиотици – улогата на антибиотиците, особено рифаксиминот, во терапијата на СИЦ останува нејасна. Резултатите од бројните студии покажуваат дека одредени пациенти со СИЦ имаат делумна корист од примената на антибиотици. Независно од ова, потребни се дополнителни иследувања, пред антибиотиците дефинитивно да се препорачаат за третман на пациенти со СИЦ.

Хербални и природни форми на терапија за синдром на иритабилно црево

Голем број на хербални и природни форми на терапија се заговараат особено на интернет, за третман на СИЦ. За жал, сеуште не постојат сигурни научни докази за користа од нивната примена. Иако постојат мали студии кои ги поддржуваат некои од овие форми на терапија, сепак истите или се многу мали или имаат бројни недостатоци, така да не е можно да се извлече дефинитивен заклучок.

Масло од пеперминт – во моментов постојат одредени докази за потенцијална корист од неговата примена кај пациенти со СИЦ, сепак тешко е да се завземе дефинитивен став по ова прашање, а воедно маслото од пеперминт може да биде причина за влошување на појавата на рефлуксни епизоди кај оние кои го применуваат.

Пробиотици – во моментов се бележи зголемен интерес за проучување на потенцијалнот позитивен ефект од “здравите” бактерии (пробиотици) кај низа на интестинални заболувања и состјби, вклучително и СИЦ. Дали овие додатоци во исхраната имаат било каков позитивен ефект, сеуште е нејасно.

Прогноза на синдром на иритабилно црево

Иако синдромот на нервозно црево може да продуцира значителен физички дискомфорт и емоционален стрес, повеќето луѓе со СИЦ не развиваат сериозни долгорочни здравствени проблеми. Натаму, огромното мнозинство пациенти со синдром на нервозно црево, со тек на време успешно учат и ја совладуваат способоста да ги контролираат своите симптоми сами. Она што е особено важно, е дека пациентите треба да прифатат да соработуваат со својот лекар, за да може временски  правилно да се мониторираат нивните симптоми. Доколку симптомите се менуваат со тек на време и особено доколку се јават одредени алармантни знаци, како што е појавата на слабеење, ректорагија, сидеропенична анемија или позитивна фамилијарна анамнеза за колоректален карцином, се разбира дека се потребни и дополнителни иследувања. Епидемиолошките студии јасно покажувааат дека помалку од 5% од пациентите со правилно и вистински дијагностициран и воден СИЦ, развиваат други посериозни гастроинтестинални состојби и заболувања. Сепак ова не го оправдува опстојувањето на одредени митови за оваа состојба, како што се:

“СИЦе дијагноза која им ја кажуваат лекарите на пациентите кога не може да утврдат што не е вред со нив.“

“СИЦ се должи само на стрес. Да можат пациентите само да научат како да се релаксираат, се ќе биде подобро.“

“Проблемот е само во главата на пациентите“Референци1.    American College of Gastroenterology Task Force on Irritable Bowel Syndrome, Brandt LJ, Chey WD, et al. An evidence-based position statement on the management of irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2009; 104 Suppl 1:S1.

2.    Ford AC, Talley NJ, Schoenfeld PS, et al. Efficacy of antidepressants and psychological therapies in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. Gut 2009; 58:367.

3.    Jailwala J, Imperiale TF, Kroenke K. Pharmacologic treatment of the irritable bowel syndrome: a systematic review of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2000; 133:136.

4.    Spiller RC. Postinfectious irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2003; 124:1662.

5.    Cremonini F, Delgado-Aros S, Camilleri M. Efficacy of alosetron in irritable bowel syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Neurogastroenterol Motil 2003; 15:79.

6.    Drossman DA, Camilleri M, Mayer EA, Whitehead WE. AGA technical review on irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2002; 123:2108.

7.    Drossman DA. Functional abdominal pain syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2:353.

8.    Liu JP, Yang M, Liu YX, et al. Herbal medicines for treatment of irritable bowel syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2006; :CD004116.

9.    Spanier JA, Howden CW, Jones MP. A systematic review of alternative therapies in the irritable bowel syndrome. Arch Intern Med 2003; 163:265.

10.    Palsson OS, Drossman DA. Psychiatric and psychological dysfunction in irritable bowel syndrome and the role of psychological treatments. Gastroenterol Clin North Am 2005; 34:281.

 


Дата: 25-Sep-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

25ти септември – Светски ден на фармацевтите

На овој ден фармацевтите ширум светот организираат активности за промовирање и залагање за улогата на фармацевтот во подобрување на здравјето насекаде во светот.

Меѓународната фармацевтска федерација (FIP) објави дека мотото на овогодинешниот Светски ден на фармацевтите е „Од истражување до лекување: Фармацевтот Ви е на услуга“. Оваа тема беше одбрана за да ги опише бројните придонеси кои фармацевтската професија ги допринесува во здравјето. Од истражување и развој на лековите, до едукација на идните фармацевти и фармацевтски научници, и обезбедување на директна грижа, ние фармацевтите ги нудиме сите овие услуги на нашето општество и на нашите пациенти.

Со ова мото, треба да истакнеме дека фармацевтите се ‘рбетниот столб на здравството во многу различни услови. Сепак, важно е да се запомни дека обезбедувањето на грижа не почнува со болничките фармацевти или фармацевтите од аптека. Грижата за пациентите започнува со препознавање на здравствените проблеми на популацијата и развивање на лекови, политики и едукација со цел справување со нив.

Ова ќе биде 7ми-от Светски ден на фармацевтите и истиот ќе се искористи од страна на членовите на Меѓународната Фармацевтска Федерација (FIP) од целиот свет за да се потенцира влијанието и вредноста на фармацијата како професија, како и улогата на фармацевтот во подобрување на здравјето. Најважно е дека ние, фармацевтите, сме оние кои сме присутни во самиот почеток на овој процес – кога првата молекула која ефикасно ја лекува болеста е идентификувана.

(1) 2 3 4 ... 171 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами