Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 16-Feb-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Нов метод за третман на колоректален карцином ги намалува несаканите ефекти од хируршката интервенција

Колоректалниот карцином е трета водечка причина за смрт во светот. Околу 40,000 луѓе на годишно ниво во САД развиваат ваков вид на карцином. Околу 90% од нив се аденокарциноми кои се иницијално полипи подоцна развиени во карцином. Инциденцата и стапката на смртност е повисока кај Афроамериканските мажи и жени. Податоците покажуваат дека најчесто се јавува околу 50 годишна возраст, а ризикот од колоректален карцином може да се намали со водење на здрав живот, одржување на телесната тежина и избегнување на цигари и алкохол.

Третманот на колоректалниот карцином, пред се, се одредува врз основа на фазата од болеста во која се наоѓа пациентот. Луѓето кај кои карциномот не метастазира најчесто се третираат со хируршка интервенција. Дополнителен третман со радијација и хемотерапија може да се употреби пред или после интервенцијата со цел да се спречи релапс на карциномот. Повеќето од лекарите практикуваат примена на зрачење пред хируршката интервенција за поедноставно отстранување на туморот, особено ако неговата големина и/или позиција може да ја отежни интервенцијата. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 7740 бајти повеќе

Дата: 16-Feb-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Ултразвучна техника ги отстранува β-амилоидните плаки и ја враќа меморијата кај пациенти со Алцхајмерова болест

Оваа болест се карактеризира со присуство на растворливи олигомери на амилоид β пептид (Аβ) кој се групира во форма на екстрацелуларни фибриларни депозити познати како амилоидни плаки.  Нивото на Аβ е покачено во мозокот кај пациентите со Алцхајмерова болест поради негова зголемена продукција, а нарушување во процесот на негово отстранување. Денешните терапевтски стратегии се насочени кон два процеси: инхибиција на дејството на секретирачките ензими за да се намали продукцијата на овој пептид како и активна, а особено пасивна имунизација за зголемување на неговиот клиренс. Но, ваквите терапевтски пристапи сепак пројавуваат одредени несакани ефекти. Инхибицијата на дејството на ензимите со потенцијални несакани ефекти и пасивната имунизација може да бидат скапи пристапи во однос на ефективноста покажана во клиничките испитувања.

Со оглед на тоа дека не постојат вакцини  или превентивни стратегии за Алцхајмеровата болест кој зафаќа околу 50 милион луѓе ширум светот, од голема важност е да се открие како болеста може да се третира, почнувајќи од отстранување на формираните дефектни β- амилоидни молекули и тау протеини од мозокот на пациентот. Студијата објавена во Science Translational Medicine опишува нефармаколошки пристап за отстранување на Аβ и обновување на меморијата во експериментален животински модел на Алцхајмерова болест каде Аβ е депониран во мозокот. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 7184 бајти повеќе

Дата: 16-Feb-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Тестостеронската терапија овозможува заштита од кардиоваскуларно заболување кај мажи со ниско ниво на тестостерон

Тестостерон е главниот машки полов хормон. Кај мажи, тој ја има главната улога во развојот на машките репродуктивни органи и секундарните сексуални карактеристики како што се зголемена мускулна и коскена маса и растењето на влакна. Дополнително, тестостеронот е важен за севкупното здравје и општата состојба на организмот за превенција од остеопороза. Недоволно ниво на циркулирачки тестостерон кај мажи доведува до слабост и намалување на коскената маса.

Во отсуство на големи, проспективни, плацебо-контролирани студии кои траат подолг временски период, доказите во однос на безбедноста и ризикот од тестостеронска терапија во однос на кардиоваскуларниот исход можат да се соберат само од студиите на набљудување. До денес, постојат ограничен број на студии кои ги споредуваат ефектите од долготрајна употреба на тестостерон кај хипогонадални мажи кои биле третирани или воопшто не биле третирани со тестостерон.  Долготрајната ефикасност и безбедност од употребата на тестостерон биле испитувани од страна на Boston University Medical Center. Ефектите на тестостеронот врз голем број на параметри како што се: гојазност, ниво на холестерол, дијабетес, функција на црниот дроб се смета дека придонесуваат до развојот на кардиоваскуларно заболување. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 5434 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 02-Feb-2017 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

4ти февруари- Светски ден за борба против ракот

Како и претходните години, така и оваа година Светскиот ден за борба против ракот го одбележуваме на 4ти февруари. Мотото под кое што луѓето од целиот свет на овој датум се вклучуваат заедно во борбата против оваа болест е ‘’Ние можеме. Јас можам.’’ Кампањите во кои што тие земаат учество вклучуваат изведба на активности со цел да се зголеми грижата за заболените од оваа болест. Нивната цел е да се спасат милиони смртни случаи секоја година преку подигање на свеста и зголемување на едукацијата за оваа болест.

Глобалниот акционен план за превенција и контрола на хроничните неинфективни болести кој го започна Светската здравствена организација уште во 2013 година  и ќе трае до 2020 година има за цел да го намали морталитетот, морбидитетот и инвалидноста преку соработка на национално, регионално и глобално ниво.

На годишно ниво, од рак во светот умираат околу 8.2 милиони луѓе, од кои што околу половина умираат на возраст од 30-69 години.

Според Американското здружение за канцер, во САД во 2016 година приближниот број на нови пријавени случаи на рак изнесува 1.685.210 пациенти, додека приближен број на смртни случаеви изнесува 595.690. Од новите случаи на рак, ракот на простата е најзастапен (21%) кај машката популација, додека ракот на дојка е најзастапен тип на рак кај женската популација (29%). Што се однесува до смртните случаи,  ракот на белите дробови и бронхиите е убедливо најголем причинител за смрт и кај мажите и жените со 85.920 смртни случаи кај мажите и 72.160 смртни случаи кај жените.

Според податоците на Клиниката за радиотерапија и онкологија за 2015 година околу 4.200 нови лица во Македонија на годишно ниво заболуваат од малигни заболувања. Додека пак, според Клиниката, 2016 година треба да се прогласи за година на ракот, бидејќи се повеќе расте бројот на лицата во земјава кои што заболуваат од оваа сериозна болест. Кај мажите е доминантен ракот на белите дробови, простатата и колоректалниот карцином, а кај жените, ракот на дојка има највисока инциденца, на второ место е колоректалниот карцином, па ракот на белите дробови, на матката и на грлото на матката.

Ризик фактори за развој на рак се:

- возраст – просечна возраст за дијагностицирање на рак е 66 години

- алкохол – конзумирањето на алкохол може да го зголеми ризикот од рак на грло, ларинкс, црн дроб и дојка.

- супстанции во животната средина кои предизвикуваат рак- хемикалии присутни во чадот од тутунот, ултравиолетови зраци од сонцето, афлатоксини, бензен, кадмиум, етилен оксид, формалдехид, радон и сл.

- хронична инфламација- како резултат на инфекции, абнормален имун одговор кон ткива или некои состојби како гојазност при што може да дојде до оштетување на ДНК  и развој на карцином

- хормони- естрогените се познати женски полови хормони. Користењето на комбинирана хормонска терапија ај менопаузални жени (естроген плус прогестерон) може да го зголеми ризикот од рак на дојка кај жената.

- имуносупресиви – делуваат врз имуниот систем на тој начин што ја намалуваат неговата способност за детекција и уништување на канцер клетките или за борба против инфекциите кои предизвикуваат одреден тип на карцином.

- гојазност- ризик фактор за појава на рак на дојка, дебело црево, ректум, ендометриум, хранопровод, бубрези и др.

-радијација – предизвикува оштетување на клетките и доведува до развој на карцином

- сончева светлина – УВ зрачењето предизвикува рано стареење и оштетување на кожата што може да доведе до рак на кожата.

- тутунот- водечка причина за појава на карцином поради присутните хемикалии кои можат да ја оштетат ДНК.

Превенцијата претставува еден од начините кој го намалува ризикот за добивање на карцином. Целта на примарната превенција е да се спречи неговиот развој и вклучува одржување на здрав начин на живот и избегнување на изложеност на супстанции кои се познати предизвикувачи  на рак, додека целта на секундарната превенција е да се откријат и третираат  преканцерозните состојби или ран, асимптоматски карцином.

Третманот, пак, се избира многу внимателно и вклучува една од следните интервенции: хирургија, радиотерапија и хемотерапија. Целта е да се излечи болеста или значително да го продолжи  животот со истовремено подобрување на неговиот квалитет.

Палијативната грижа е потребна на пациентите кои се во напредната фаза, каде што постојат мали шанси за излекување. Преку неа, кај 90% од пациентите може да се предизвика ослободување од физичките, психосоцијалните и спиритуалните проблеми.


Дата: 18-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец


Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира семинар на тема


         Диететика и Диетотерапија


 


Цел на семинарот:Диететиката и диетотерапијата обединуваат знаења и вештини за исхрана со цел промовирање на правилна исхрана на човекот и модифицирање на режимот на исхрана во насока на одржување и подобрување на здравјетоПредавачи:


- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диететика 

- доц. д-р Тања Петреска Ивановска - Проценка на нутритивен статус

- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диетотерапија

- проф. д-р Светлана Кулеванова - Современ концепт на фитотерапијата? 

- проф. д-р Кристина Младеновска - Лековите, храната, диететските манипулации и нивните заемни дејства 

- доц. д-р. Зоран Стерјев - Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата -


Датум на одржување: 03.11.2016

Време на започнување: 13:00h

Котизација: 700,00 денариПовеќе информации на http://www.ff.ukim.edu.mk/ke/


(1) 2 3 4 ... 151 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами