Национален фармакоинформативен центар

 
Мени
Реклами

Фармакоинформативни актуелности

Дата: 12-Jan-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Крв за трансфузија чувана подолго од 6 недели може да предизвика сериозни компликации кај пациентите

Трансфузија на црвени крвни клетки или еритроцити е најчестата постапка која се спроведува кај хоспитализираните пациенти. Во САД, на годишно ниво, дури 5 милиони пациенти имаат потреба од трансфузија. Но, она што е од големо значење е колку долго се чуваат единиците крв пред тие да бидат искористени. Па така, колку подолго се чува крвта, толку повеќе клетките стануваат оштетени. Според Американската агенција за храна и лекови, единиците крв се препорачува да се чуваат во период од 6 недели, а по истекот на тој период неискористените единици не смеат да се употребуваат. Но, научниците од Columbia University Medical Center препорачуваат Американската агенција за храна и лекови да го намали максималниот лимит за чување на црвените крвни клетки од 6 на 5 недели, доколку постојат доволно резерви на крв на располагање. Оваа препорака се базира на резултатите од новата студија објавена во The Journal of Clinical Investigation.

Резултатите од неодамна спроведените студии покажуваат дека користењето на стара крв за трансфузија нема влијае врз исходот кај пациентот, но овие студии посебно не ги испитуваат најстарите единици на крв достапни за трансфузија. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 6139 бајти повеќе

Дата: 12-Jan-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Во развој е нова контрацептивна опција за мажи

Кај жените постојат повеќе опции за контрацепција како што се: орални контрацептиви, интраутерини контрацептивни инсерти и хормонални имплантни, додека кај мажите постојат само две опции и тоа: користење на кондоми и вазектомија (стерилизација). Низ годините, постојано се спроведувале истражувања за развој на орални контрацептиви за мажи. Биле тестирани неколку методи вклучувајки ги и машките контрацептивни таблети за кои биле користени синтетички хормони за привремено блокирање на ефектите на тестостерон, при што тестисите престануваат да продуцираат здрави сперматозоиди. Но, поради фактот што мажите константно продуцираат сперматозоиди односно најмалку 1500 сперматозоиди во секунда, блокирањето на ефектите на тестостеронот претставува отежнат процес. Сето ова, неопходно е да биде постигнато преку намалување на тестостеронот до ниво кое нема да предизвика несакани ефекти како што е намалување на либидото.

Неодамнешна студија во списанието „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism“ наведува дека во тек е истражувањето на машките контрацептивни лекови кои го намалуваат ризикот за несакана бременост. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 7338 бајти повеќе

Дата: 12-Jan-2017 ) -->
Фармакоинформативни актуелности

Ново целно место за делување против постојаните вирусни инфекции

Зголемената експресија на одредени протеини во човечкиот организам може да влијае врз способноста на имуниот систем да го неутрализира вирусот. Тип- 1 интерфероните (IFN-I) се цитокини, за кои се смета дека играат главна улога во генерирањето на антивирусниот одговор. Меѓутоа, според најновите сознанија тие исто така може да земат улога и во одржувањето на постојаните вирусни инфекции. Па така, овие откритија може да доведат до развој на нови терапевтски пристапи против вирусните инфекции како оние кои се предизвикани од хепатитис C вирусот (HCV) или хуманиот имунодефициентен вирус (HIV).

IFN-I се синтетизира од страна на голем број на клетки и предизвикува различни реакции кај целните клетки преку различни сигнални патишта. За време на типична вирусна инфекција, вирусот се реплицира во инфицираната клетка и поттикнува експресија на IFN-I преку соодветните рецептори за препознавање, кои претставуваат главен елемент во вродениот имунитет. Прочитајте во Повеќе...

Повеќе... | 6631 бајти повеќе

Фармакоинформативен прозорец

Дата: 18-Oct-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец


Центарот за континуирана едукација при Фармацевтскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје организира семинар на тема


         Диететика и Диетотерапија


 


Цел на семинарот:Диететиката и диетотерапијата обединуваат знаења и вештини за исхрана со цел промовирање на правилна исхрана на човекот и модифицирање на режимот на исхрана во насока на одржување и подобрување на здравјетоПредавачи:


- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диететика 

- доц. д-р Тања Петреска Ивановска - Проценка на нутритивен статус

- проф.др Лидија Петрушевска-Този - Диетотерапија

- проф. д-р Светлана Кулеванова - Современ концепт на фитотерапијата? 

- проф. д-р Кристина Младеновска - Лековите, храната, диететските манипулации и нивните заемни дејства 

- доц. д-р. Зоран Стерјев - Евалуирање на ефикасноста и исходот од диетотерапијата -


Датум на одржување: 03.11.2016

Време на започнување: 13:00h

Котизација: 700,00 денариПовеќе информации на http://www.ff.ukim.edu.mk/ke/Дата: 31-Mar-2016 ) -->
Фармакоинформативен прозорец

2-ри април - Меѓународен ден на лицата со аутизам


Аутизмот претставува пореметување кое се карактеризира со група на комплексни нарушувања во развојот на мозокот. Постојат различни форми на аутизам кои даваат различен степен на потешкотии во социјалниот развој на детето, вербалната и невербалната комуникација и негово повторливо однесување. Сепак секоја индивидуа со аутизам е случај сам за себе. Многу од овие деца имаат исклучително развиен талент за визуелна перцепција, музика и интелектуални активности. Според статистичките податоци околу 40% од аутистичните деца имаат просечна или натпросечна интелигенција, додека други индивидуи се карактеризираат со значителна онеспособеност и не може да функционираат независно.


Според податоците на Центарот за контрола на болестите од САД, преваленцијата на аутизмот изнесува 1 дете на 68, односно 30% пораст во однос на 2012 кога изнесувала 1 дете на 88 деца. Во Македонија постои Научно здружение за аутизам во кое досега се евидентирани околу 150 лица. Постарата возраст на родителите, загадувањето на средината со олово, жива, зголемена употреба на пестициди и хербициди, злоупотреба на антибиотиците, некои вируси, во интеракција со генетската предиспозиција се силни ризик фактори во објаснување на овој пораст. Причината за појава на аутизам лежи во раниот развој на мозокот. Сепак, најочигледните знаци на аутизмот и неговите симптоми се јавуваат помеѓу втората и третата година на детето. Први знаци за аутизам се кога децата избегнуваат контакт очи во очи, не се смеат кога ќе им се насмевнете, не одговаараат на нивното име или на звук од познато лице, не ги следат објектите визуелно, не покажуваат гестови за комуникација и говор со телото, не прават врева за да го предизвикаат вашето внимание, не иницираат или не одговаараат на милување, не играат со други деца и не бараат помош за некои основни потреби.

         Аутизмот е состојба која не се повлекува сама од себе, но раната дијагноза и терапија можат да донесат значително подобрување и да дадат добар исход. Со соодветна поддршка луѓето кои боледуваат од аутизам можат да имаат исполнет и здрав живот. За подигање на свеста за аутизмот 2-ри април е прогласен за Светски ден на аутизмот  од страна на Обединетите Нации. Основната цел на одржување на оваа активност е да се подобри животот на аутистичните лица од повеќе аспекти, како во однос на развој на поефикасен третман, така и во однос на подобро прифаќање на овие деца во општеството. 


(1) 2 3 4 ... 148 »

Реклами
Најава
Корисник:

Лозинка:


Заборавена лозинка?
Реклами